Утримання комунальних платежів із заробітної плати працівників.

Факти
Автоматизовано процессз 2001 року
Охоплено підприємсвбільше 350
Працівниківбільше 50 тисяч

З метою створення ще більш сприятливих умов для сплати комунальних послуг, у березні 2001 року автоматизовано процес оплати комунальних платежів шляхом утримання з заробітної плати працюючих громадян.

У цьому випадку діє подібний механізм, як і при оплаті через банківські пункти прийому платежів, що працюють у ЄМАСКР. Розроблене нашими спеціалістами програмне забезпечення (УКП), встановлюється на комп’ютері бухгалтерії підприємства.

Звертаємо Вашу увагу на те, що програмний комплекс УКП адаптований для автоматичного утримання тих сум, що виставляються щомісяця до сплати постачальниками послуг у платіжній системі (ЄМАСКР). Такий підхід дає змогу людині оплачувати безпосередньо ті суми, що нараховується їй кожною службою на перше число поточного місяця.

Працівнику потрібно лише подати заяву встановленого зразку до бухгалтерії чи відповідальній особі на підприємстві, для щомісячної оплати комунальних послуг в розмірі місячних нарахувань згідно з інформацією, що надається з ЄМАСКР. Також при наявності боргу, працівник може вказати у заяві фіксовану суму відрахувань по кожному особовому рахунку. Після погашення боргу, утримання автоматично припиняються. Тепер робітникам не треба щоразу переписувати заяви при зміні тарифів, погашення боргу і т.д.

Така процедура значно спрощує процес по введенню даних для утримання із заробітної плати комунальних платежів. Достатньо знайти адресу працівника та зробити у програмі відмітку про утримання комунальних платежів згідно з щомісячним нарахуванням.

Бухгалтерія, під час виплати заробітної плати, комунальні платежі автоматично утримує з усіх працівників, що подали заяви, і перераховує однією сумою на спеціальний транзитний рахунок Ощадбанку. Паралельно з цим інформація про утримані суми, сформована програмним комплексом, відправляється до обчислювального центру нашої Системи, де підраховується скільки сплачено працівниками окремо по кожній комунальній службі. Якщо, кошти сьогодні надходять на транзитний рахунок банку, то протягом одного операційного дня, вони вже потрапляють на рахунки постачальників послуг. Платнику передаються квитанції про здійснені платежі безпосередньо за місцем його роботи.

Якщо працівники бажають оплачувати за спожиті комунальні та інші подібні послуги шляхом утримання із своєї заробітної плати то для цього Підприємству, необхідно укласти відповідний трьохсторонній договір між ВАТ "Державний Ощадний банк України"(на спеціальний рахунок якого здійснюється перерахування утриманих коштів) та ТОВ "НОВА–КОМ"(на адресу якого надається електронний реєстр утриманих з платників сум для подальшої обробки).

Більше як на 350 підприємствах міста організовані Єдині вікна де понад 50 тисяч працівників утримують комунальні платежі із своєї заробітної плати. Їм вже не потрібно ходити щомісяця до пункту прийому платежів, а сплачені кошти у найкоротші терміни і у повному обсязі надходять від платників до комунальних служб. Інформація по сумах виставлених до сплати постійно оновлюється і підприємства мають змогу автоматично утримувати ті суми з робітників, які щомісяця нараховуються постачальниками послуг.