1 Пам’ятка стосовно порядку призначення субсидії на оплату житлово-комунальних послуг за новим порядком відповідно до змін, внесених Постановою Кабінету Міністрів України від 13.09.2017 № 735.

Хто має право на призначення субсидії?

Право на призначення субсидії мають сім’ї, у яких розмір плати за житлово-комунальні послуги у межах норм споживання перевищує обсяг визначеного Кабінетом Міністрів України обов’язкового платежу. Розмір обов’язкового платежу визначається для кожного домогосподарства індивідуально в залежності від сукупного доходу.

Як призначається субсидія за наявності заборгованості?

Наявність будь-якої заборгованості на впливає на призначення субсидії, якщо громадяни звертаються за нею вперше.

У разі отримання від житлово-комунальних підприємств інформації про наявність у отримувача субсидії простроченої понад два місяці заборгованості з оплати послуг, занальна сума якої перевищує двадцять неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (станом на 01.01.2018 р. - 340,00 грн.), субсидія на наступний строк не призначається, про що управління праці та соціального захисту населення інформує особу. Якщо протягом двох місяців з дати інформування громадянин документально підтвердив сплату заборгованості або укладення договору про її реструктуризацію, або оскарження заборгованості в судовому порядку (у тому числі до винесення рішення судом), субсидія призначається з дати закінчення дії попередньої субсидії, в іншому випадку – з місяця, в якому громадянин документально підтвердив сплату заборгованості або укладення договору.

Як розрахувати відсоток обов’язкової плати?

 • Визначити середньомісячний сукупний дохід сім’ї за два квартали, що передують місяцю, що передує місяцю, з якого призначається субсидія (для непрацюючих пенсіонерів, які не мають інших доходів крім пенсії, за останній місяць кварталу з якого призначається субсидія);
 • Визначити дохід на одну особу шляхом поділу середньомісячного сукупного доходу на кількість членів домогосподарства;
 • Отриманий результат поділити на розмір прожиткового мінімуму на одну особу в розрахунку на місяць (з 01.12.2017 – 1700,00 грн.), тобто визначити співвідношення середньодушового доходу родини до розміру прожиткового мінімуму на одну особу;
 • Отриманий результат поділити на 2, а потім помножити на 15%, і таким чином визначити відсоток обов’язкової плати за житлово-комунальні послуги.

Яким чином можна отримати субсидію?

До управління праці та соціального захисту населення за місцем реєстрації необхідно надати:

Вказані вище заява та декларація можуть бути надіслані до управління праці та соціального захисту населення поштою або в електронній формі через офіційний веб-портал Мінсоцполітики або інтегровані з ним інформаційні системи органів виконавчої влади та місцевого самоврядування з накладенням електронного цифрового або електронного підпису, створеного шляхом додавання до заяви в електронній формі ідентифікаційних даних декларанта, підтверджених у процесі автентифікації з використанням електронної системи ідентифікації, що використовує базу клієнтських даних банків.

У разі отримання надісланих з використанням засобів телекомунікаційних систем заяви та декларації, у яких відсутній електронний цифровий або електронний підпис із застосуванням електронної системи ідентифікації, що використовує базу клієнтських даних банків, субсидія призначається лише після підпису зазначених документів у місячний строк. У разі непідписання в зазначений строк заяви і декларації подаються нові заява і декларація.

За який період враховуються доходи для призначення субсидії?

При розрахунку субсидії на оплату житлово-комунальних послуг – за два квартали, що передують місяцю, що передує місяцю, з якого призначається субсидія.

При розрахунку субсидії на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива – за попередній календарний рік

У разі коли на час звернення за призначенням субсидії особа є непрацюючим пенсіонером, який декларує відсутність в останньому місяці періоду, за який враховуються доходи, інших доходів, крім пенсії – за такий місяць.

Під час призначення субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг на наступний період у травні для домогосподарств, які отримували субсидію у попередньому періоді, враховуються доходи за третій - четвертий квартали попереднього року.

Розрахунок субсидії на опалювальний сезон у жовтні здійснюється з урахуванням доходів за перший - другий квартали поточного року.

Які доходи включаються та не включаються до сукупного доходу сімей, які претендують на одержання субсидії?

До сукупного доходу осіб, які досягли 14-річного віку станом на 1 січня року, за який враховуються доходи для призначення субсидії включаються усі види нарахованих доходів без урахування податку з доходів фізичних осіб.

До сукупного доходу сім’ї не включається:

 • частина допомоги при народженні дитини, виплата якої здійснюється одноразово;
 • частина допомоги при усиновленні дитини, виплата якої здійснюється одноразово;
 • одноразова винагорода жінкам, яким присвоєно почесне звання України "Мати-героїня"
 • державна соціальна допомога на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;
 • допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування;
 • щомісячна адресна допомога внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг;
 • сплачені особою аліменти;
 • доходи від розміщення депозитів;
 • оплата праці членів виборчої комісії, а також осіб, які залучаються до роботи в комісії, у тому числі в день голосування, дні встановлення підсумків голосування та результатів виборів;
 • допомога громадських та благодійних організацій;
 • допомога на поховання;
 • одноразова допомога, яка надається відповідно до законодавства або за рішенням органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності;
 • вартість безоплатно отриманих санітарно-курортних путівок, протезно-ортопедичних виробів, засобів реабілітації;
 • суми, які виплачуються в порядку відшкодування шкоди, заподіяної працівникові за ушкодження його здоров’я, що пов’язане з виконанням ним трудових обов’язків.

Особам, які беруть (брали) безпосередню участь у проведенні антитерористичної операції, та/або членам їх сімей до сукупного доходу не враховуються:

 • отримані ними у період безпосередньої участі у проведенні антитерористичної операції грошове забезпечення та інші виплати і види соціальної допомоги, що здійснюються працівникам правоохоронних органів, військовослужбовцям та працівникам Збройних Сил, Національної Гвардії, СБУ, Служби зовнішньої розвідки, Держприкордонслужби, Держспецтрансслужби, особам рядового, начальницького складу, військовослужбовцям, працівникам МВС, Управління державної охорони, Держспецзв’язку, іншим працівникам утворених відповідно до закону військових формувань;
 • отримана ними у період та/або після безпосередньої участі у проведенні антитерористичної операції благодійна допомога незалежно від розміру та джерела походження.

Які особливості врахування доходів?

Якщо в особи, яка досягла 18-річного віку станом на початок періоду, за який враховуються доходи для призначення субсидії:

 • середньомісячний сукупний дохід менший від прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб станом на кінець періоду, за який враховуються доходи, або в якої відсутні доходи, але вона навчалася за денною формою навчання у загальноосвітньому, професійно-технічному, вищому навчальному закладі, для розрахунку субсидії середньомісячний дохід такої особи визначається на рівні одного прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб станом на кінець періоду, за який враховуються доходи для призначення субсидії;
 • середньомісячний сукупний дохід менший від прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб станом на кінець періоду, за який враховуються доходи, але яка протягом зазначеного періоду отримувала хоча б один із таких видів доходу: пенсію, стипендію, допомогу при народженні (усиновленні) дитини, допомогу по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам, допомогу по догляду за інвалідом I та II групи внаслідок психічного розладу, допомогу особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам, допомогу по безробіттю, або особа не досягла 18-річного віку станом на кінець періоду, за який враховуються доходи, то у розрахунок субсидії включаються фактичні розміри отриманих такою особою доходів;
 • відсутні доходи, для розрахунку субсидії середньомісячний дохід такої особи визначається на рівні двох розмірів прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб станом на кінець періоду, за який враховуються доходи для призначення субсидії.

Для фізичних осіб – підприємців, які обрали спрощену систему оподаткування незалежно від отриманих (неотриманих) ними доходів до сукупного доходу за кожний місяць враховується дохід:

 • платники єдиного податку першої групи – на рівні двох розмірів прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб станом на кінець періоду, за який враховуються доходи;
 • платники єдиного податку другої групи – на рівні трьох розмірів прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб станом на кінець періоду, за який враховуються доходи;
 • платники єдиного податку третьої групи – на рівні чотирьох розмірів прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб станом на кінець періоду, за який враховуються доходи;

Система оподаткування та група платника єдиного податку для спрощеної системи оподаткування визначається на початок місяця, з якого призначається субсидія.

Для осіб, які протягом періоду, за який враховуються доходи для призначення субсидії, перебували на строковій військовій службі, середньомісячний сукупний дохід незалежно від отриманих (не отриманих) такою особою доходів визначається на рівні половини розміру прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб станом на кінець періоду, за який враховуються доходи.

Кому призначається субсидія?

Субсидія призначається одній із зареєстрованих у житловому приміщенні (будинку) осіб.

У яких випадках субсидія призначається, як виняток, за рішенням районних комісій?

 • одиноко проживаючим непрацездатним громадянам на збільшену понад соціальну норму площу житла;
 • у разі, якщо сім’я протягом 12 місяців перед зверненням за субсидією здійснила одноразову покупку або оплатила послуги (будівництво,ремонт,мобільний зв’язок тощо) на суму, яка перевищує 50 тисяч гривень;
 • особі, яка не зареєстрована, але фактично проживає у житловому приміщенні на підставі договору найму (оренди) житла, якщо їй нараховується плата за житлово-комунальні послуги;
 • індивідуальним забудовникам, будинки яких не прийняті в експлуатацію, але які сплачують послуги;
 • виходячи з кількості осіб, які фактично проживають у житловому приміщенні на підставі підтверджуючих документів. Таким документом може бути довідка, що підтверджує місце перебування особи в іншій адміністративно-територіальній одиниці у зв’язку з роботою, лікуванням, навчанням, довготривалим відрядженням, відбуванням покарання, а також довідка про оплату житлово-комунальних послуг в іншому житловому приміщенні;
 • особам, які зареєстровані у житловому приміщенні та сплачують за житлово-комунальні послуги на розділені особові рахунки, виходячи з кількості зареєстрованих осіб, які сплачують за послуги на такі рахунки;
 • дитячим будинкам сімейного типу (з моменту їх створення) та прийомним сім’ям, а також сім’ям (крім багатодітних сімей), у яких не менше року проживають троє і більше дітей, враховуючи тих, над якими встановлено опіку чи піклування, виходячи з кількості дітей, які фактично проживають у житловому приміщенні, з урахуванням дітей, які не зареєстровані в ньому;
 • особам, які досягли 18-річного віку станом на початок періоду, за який враховуються доходи і мають середньомісячний сукупний дохід менший від прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб станом на кінець періоду, за який враховуються доходи, з урахуванням фактичних розмірів доходів;
 • особам, які досягли 18-річного віку станом на початок періоду, за який враховуються доходи і не мають доходів, з урахуванням місячного доходу на рівні прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб станом на кінець періоду, за який враховуються доходи;
 • якщо громадяни, що перебувають у складних життєвих обставинах, не змогли своєчасно звернутися за призначенням субсидії, субсидія може призначатися з дня виникнення відповідного права, але не більше ніж за шість місяців до звернення за призначенням субсидії.
 • за наявності поважних причин, може бути подовжений строк протягом якого громадяни можуть документально підтвердити сплату простроченої понад два місяці заборгованості (інформацію про яку надає житлово-комунальне підприємство) або укладення договору про її реструктуризацію

Рішення районної комісії про призначення субсидії переглядається у разі зміни складу осіб, які зареєстровані (фактично проживають) у житловому приміщенні, якщо будь-хто із зареєстрованих у житловому приміщенні осіб (осіб, які фактично проживають), яким нараховується плата за житлово-комунальні послуги, протягом 12 місяців перед зверненням за призначенням субсидії (призначенням субсидії без звернення) здійснив покупку або оплатив послуги (одноразово), крім житлово-комунальних послуг у межах соціальної норми житла та соціальних нормативів користування житлово-комунальними послугами та медичних послуг, пов’язаних із забезпеченням життєдіяльності, на суму, яка на дату купівлі (оплати) перевищує 50 тис. гривень.

Районні комісії можуть приймати рішення щодо призначення субсидії в інших випадках. При цьому фінансування таких субсидій здійснюється за рахунок коштів місцевих бюджетів.

На яку площу призначається субсидія?

Соціальна норма володіння чи користування загальною площею житла встановлена в розмірі 13,65 м2 на кожного зареєстрованого у житлі та додатково 35,22 м2 на домогосподарство.

Для домогосподарств, що складаються з однієї або двох непрацездатних осіб соціальна норма становить 752 на домогосподартсво.

На які норми користування комунальними послугами призначається субсидія?

Соціальні нормативи споживання холодної і гарячої води, водовідведення, вивезення побутових відходів, газопостачання, електричної енергії встановлено єдині для всієї України, виходячи з цього субсидія призначатиметься в межах таких норм споживання послуг:

1. водопостачання та водовідведення:

постачання холодної води 2,4 м3 на одну особу (за наявності центр. постачання гарячої води)
4 м3 на одну особу (за відсутності центр. постачання гарячої води)
постачання гарячої води 1,6 м3 на одну особу
водовідведення 4 м3 на одну особу

2. теплопостачання:

централізоване опалення будинків, які обладнані будинковими та/або квартиними приладами обліку 0,0431 Гкал на м2 опалювальної площі * коригуючий коєфіцієнт (0,573 - 1-4-х поверхові будівлі, 0,386 - 5 і більше поверхів);

3. вивезення побутових відходів:

твердих 0,4167 м3 на 1 м2 на одну особу на місяць
рідких 0,76 м3 на одну особу на місяць

4. газопостачання:

на опалення в опалювальний період 5,0 м3 на 1 м2 площі * коригуючий коефіцієнт:

0,982 – в 1-2 поверхові будівлі,

0,716 – 3 і більше поверхів,

на газову плиту (приготування їжі) 3,3 м3 на одну особу
на газову плиту (приготування їжі і підігрів води) 5,4 м3 на одну особу
на газову плиту і водонагрівач 10,5 м3 на одну особу

5. електропостачання:

на опалення в опалювальний період 51 кВт•год. на 1 м2 площі * коригуючий коефіцієнт:

0,982 – 1-2 поверхові будівлі,

0,573 - 3 і більше поверхів;

у будинках, обладнаних стаціонарними електроплитами 110 кВт•год. на сім’ю з однієї особи + 30 кВт•год. на іншого члена сім’ї, але не більше 230 кВт•год. (за наявності центр. постачання гарячої води)
130 кВт•год. на сім’ю з однієї особи + 30 кВт•год. на іншого члена сім’ї, але не більше 250 кВт•год. (за відсутності центр. постачання гарячої води)
у будинках, не обладнаних стаціонарними електроплитами 70 кВт•год. на сім’ю з однієї особи + 30 кВт•год. на іншого члена сім’ї, але не більше 190 кВт•год. (за наявності центр. постачання гарячої води)
100 кВт•год. на сім’ю з однієї особи + 30кВт•год. на іншого члена сім’ї, але не більше 220 кВт•год. (за відсутності центр. постачання гарячої води)

На який період призначається субсидія?

Субсидія для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг призначається з місяця звернення за її призначенням до дати закінчення опалювального сезону, але не більше ніж на 12 місяців і розраховується:

 • на неопалювальний сезон - з 1 травня по 30 вересня;
 • на опалювальний сезон - з 1 жовтня по 30 квітня.

При цьому розмір субсидії на опалювальний сезон для домогосподарств, які використовують природний газ/електричну енергію для індивідуального опалення, розраховується з 16 жовтня по 15 квітня включно.

За наявності договору найму (оренди) субсидія призначається на строк дії договору найму (оренди) житлового приміщення, але не більше ніж на 12 місяців з місяця звернення за її призначенням. На наступний строк субсидія призначається за особистим зверненням.

Як призначається субсидія на опалювальний та неопалювальний періоди?

Субсидія розраховується окремо на опалювальний та неопалювальний сезони. Якщо громадянин звернувся за призначенням субсидії в неопалювальний сезон і в цей період розмір плати за житлово-комунальні послуги у межах соціальної норми житла та соціальних нормативів користування житлово-комунальними послугами не перевищує обсягу визначеного Кабінетом Міністрів України обов'язкового відсотка платежу, управління праці та соціального захисту населення розраховує розмір субсидії на початку опалювального сезону без додаткового звернення громадянин.

Якщо протягом опалювального періоду розмір плати за житлово-комунальні послуги у межах соціальної норми житла та соціальних нормативів користування житлово-комунальними послугами не перевищує розміру обов’язкового відсотка платежу, на наступний період субсидія призначається на підставі звернення громадянина.

Як мають діяти громадяни у разі їх незгоди з розміром призначеної субсидії?

Особа, яка не згодна з рішенням про проведення розрахунку субсидії на наступний період та має додаткові обставини, які безпосередньо впливають на визначення розміру сукупного доходу за попередній період, подає до управління праці та соціального захисту населення відповідні підтвердні документи для проведення перерахунку субсидії в межах строку призначення.

У яких випадках проводиться перерахунок розміру призначеної субсидії без звернення громадян?

 • зміни цін і тарифів на послуги, на оплату яких призначено субсидію;
 • встановлення Кабінетом Міністрів України нового розміру витрат громадян на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива;
 • у разі встановлення рішенням виконавчого органу сільської, селищної, міської ради або місцевої держадміністрації дати початку (закінчення) опалювального періоду не з першого та не до останнього числа місяця;
 • отримання за запитом уточненої інформації про склад зареєстрованих у житловому приміщенні осіб, забезпеченість громадян житловою площею та комунальними послугами, доходи осіб;
 • проведення перерахунку розміру плати за житлово-комунальні послуги в разі їх ненадання або надання не в повному обсязі.
 • зміни соціальної норми житла та соціальних нормативів користування житлово-комунальними послугами;
 • нарахування плати за послугу з централізованого опалення у разі відсутності засобів обліку теплової енергії з урахуванням фактичної температури зовнішнього повітря.
 • нарахування плати за послугу з централізованого опалення відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 30.11.2016 № 865.
 • зміни підприємства - виробника/виконавця житлово-комунальної послуги на окремій території (на підставі підприємства-виробника/виконавця житлово-комунальної послуги).

Сума призначеної субсидії, яку управліннями праці та соціального захисту населення переказано на рахунки виконавців/виробників послуг для оплати їх вартості в розмірі соціальних нормативів і, яка не використана домогосподарством внаслідок економії споживання послуг, зараховується виконавцем/виробником як оплата обов’язкової частки платежу домогосподарства на наступний розрахунковий період.

Невикористана сума субсидії для відшкодування витрат на оплату послуги з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення та газо-, електропостачання для індивідуального опалення (крім частина невикористаної суми субсидії, що еквівалентна вартості (станом на 1 травня нового неопалювального сезону) 100 куб. метрів природного газу або вартості 150 кВт•г електричної енергії (в разі використання природного газу/електричної енергії для індивідуального опалення), повертається виробником/виконавцем таких послуг до бюджету на підставі акта розрахунку загального обсягу невикористаних сум субсидій.

Як проводиться монетизація частини невикористаної субсидії?

Частина невикористаної суми, що в еквіваленті не перевищує вартості (станом на 1 травня нового неопалювального сезону) 100 куб. метрів природного газу або вартості 150 кВт•г електричної енергії (в разі використання природного газу/електричної енергії для індивідуального опалення), перераховується на особовий рахунок одержувача субсидії в банківській установі або виплачується через відділення поштового зв’язку ПАТ «Укрпошта» на підставі його особистої заяви наданої до 1 вересня поточного року.

Строк подання заяви може бути продовжений до 1 листопада поточного року, на підставі рішення районної комісії, якщо така заява не була подана в установлений строк з причин, визначених управлінням праці та соціального захисту населення або районною комісією поважними.

Інформацію про осіб, які мають право на виплату частини невикористаної субсидії надають підприємства надавачі житлово-комунальних послуг.

Про які зміни необхідно повідомити орган соціального захисту населення?

Зміну складу зареєстрованих у житловому приміщенні (будинку) осіб (орендарі - про осіб, які фактично проживають), їх соціального статусу, переліку отримуваних житлово-комунальних послуг, умов їх надання, підприємств - виробників/виконавців житлово-комунальних послуг, закінчення строку реєстрації місця перебування, купівлю товарів або оплату послуг, передбачених підпунктом 5 пункту 5 цього Положення, шляхом подання відповідних документів. У разі зміни складу зареєстрованих у житловому приміщенні (будинку) осіб подаються також нові заява і декларація.

Яка відповідальність у випадку надання недостовірної інформації?

Сума субсидії, перерахованої (виплаченої) надміру внаслідок подання громадянином документів з недостовірними відомостями, повертається ним за вимогою управління праці та соціального захисту населення, або безпосередньо отримувачем, або шляхом зняття відповідних сум з особових рахунків отримувачів субсидії на підприємствах виробниках/виконавцях житлово-комунальних послуг.

У разі коли громадянин добровільно не повернув надміру перераховану суму субсидії, патання про її стягнення вирішується у судовому порядку.

У яких випадках припиняється надання раніше призначеної субсидії?

 • за поданням підприємств, що надають житлово-комунальні послуги, якщо громадянин, якому призначено субсидію, не сплачує вартість фактично спожитої послуги з урахуванням розміру призначеної субсидії;
 • якщо громадянин приховав або свідомо подав недостовірні дані про доходи (не зазначив один із видів доходів) та майновий стан, що вплинули на встановлення права на субсидію, або не повідомив про купівлю товару на суму понад 50 тис. гривень, внаслідок чого йому була надміру перерахована сума субсидії;
 • у разі переїзду сім’ї в іншу місцевість та настання обставин, що унеможливлюють надання субсидії (зокрема смерть одинокої особи);
 • за заявою особи яка звернулася за призначенням субсидії.
 • якщо під час вибіркового обстеження матеріально-побутових умов домогосподарства державним соціальним інспектором виявлено ознаки порушення норм законодавства щодо призначення субсидії, які вплинули (могли вплинути) на право призначення субсидії або визначення її розміру.

У разі коли через несплату громадянином вартості фактично спожитої послуги з урахуванням розміру призначеної субсидії надання субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг припинено, громадянин набуває право на її призначення на наступний період після подання документів, що підтверджують погашення заборгованості, яка виникла за період отримання субсидії.

В районних управліннях праці та соціального захисту населення діють прямі телефонні „гарячі” лінії, за якими можна отримати консультацію. Це:

Департамент соціальної політики  (097) 027–26–24
Металургійний районпр. Металургів, буд. 16  (097) 392–03–36
Довгинцівський районДніпровське шосе, буд. 16  94–84–88
 (068) 188–10–10
Покровський районвул. Ватутіна, буд. 37В  (098) 181–01–07
 (098) 181–01–17
Інгулецький районпр. Південний, буд. 1  94–71–61
 94–71–71
 94–71–62
 (096) 043–85–68
Інгулецький районпр. Перемоги, буд. 45, кв. 179  (067) 914–76–57
Саксаганський районвул. Соф'ї Перовської, буд. 16А  94–72–42
 (098) 360–20–04
Тернівський районвул. Ухтомського, буд. 23  (097) 503–35–28
 (067) 433–67–86
Центрально–Міський районвул. Свято-Миколаївська, буд. 27  493–83–01
 (067) 77–35–60
 (050) 488–89–45
Криворізький районм. Кривий ріг, вул. Чкалова 44А, кабінет №3 90–83–69

2 Інструкція про порядок заповнення бланку

Заяви про призначення житлової субсидії

 1. Заяву заповнює особа, на яку відкрито особовий рахунок по сплаті житлово- комунальних послуг за місцем реєстрації (або особа, яка фактично сплачує вартість одержуваних послуг). Особи, які орендують житло, додають до Заяви договір найму (оренди) житла. При цьому, крім Заяви та Декларації, заборонено вимагати від громадян інші документи, довідки тощо.
 2. У правому верхньому куті має бути зазначено назва місцевого управління соціального захисту населення, до якого подається Заява.
 3. У заяві зазначаються відомості про особу: прізвище, ім’я по батькові, зареєстроване місце проживання (для орендарів - фактичне місце проживання) із зазначенням адреси житла: поштовий індекс, населений пункт, вулиця, номер будинку, квартири), контактний номер телефону, реквізити паспорта громадянина України (серія, номер, ким і коли виданий), реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний номер).
 4. У Заяві необхідно підкреслити, на які види послуг призначати субсидію:
  • на оплату житлово-комунальних послуг;
  • на придбання твердого палива та скрапленого газу (у разі коли житлове приміщення не забезпечується електро-, тепло- або газопостачанням для опалення).
  Якщо домогосподарство користується твердим паливом, скрапленим газом та комунальними послугами, необхідно підкреслити все.
 5. У Заяві необхідно вказати відомості про житлово-комунальні послуги, якими користується сім’я, зокрема:
  • у графі „Номер особового рахунку” - номер особового рахунку, який міститься у договорі про надання послуг, платіжному документі (квитанції, розрахунковій книжці) на оплату відповідної послуги;
  • у графі „Найменування організації, що надає послуги” - назву організації, що міститься у договорі про надання послуг, платіжному документі (квитанції, розрахунковій книжці) на оплату відповідної послуги;
  • у графі „Примітки” зазначається наявність або відсутність засобів обліку, а саме: „є лічильник”або „немає лічильника”.
 6. У Заяві необхідно відмітити чи розглядати питання призначення субсидії комісією, створеною місцевими органами влади, що здійснюється на підставі обстеження умов проживання сім’ї. Рішення про призначення субсидії комісією приймається у таких випадках:
  • заявник є непрацездатною особою, проживає один і бажає отримати субсидію на збільшену площу житла;
  • особові рахунки відкриті на особу, яка не зареєстрована;
  • сім’я протягом 12 місяців перед зверненням здійснила одноразову покупку або оплатила послуги (навчання, будівництва, ремонту, мобільний зв’язок) на суму, яка на час купівлі (оплати) перевищує 50 тисяч гривень
 7. Відомості, зазначені у Заяві, засвідчуються підписом особи, а також зазначається дата заповнення Заяви.

Декларації про доходи і витрати осіб, які звернулися за призначенням житлової субсидії

Декларацію заповнює особа, на яку відкрито особовий рахунок по сплаті житлово-комунальних послуг за місцем реєстрації (або особа, яка фактично сплачує вартість одержуваних послуг.

У правому верхньому куті зазначається назва місцевого управління соціального захисту населення до якого подається Декларація.

У розділі І:

У позиції 1 вказується: прізвище, ім’я по батькові особи, на яку відкрито особовий рахунок по сплаті житлово-комунальних послуг за місцем реєстрації (або особи, яка фактично сплачує вартість одержуваних послуг).

У позиції 2 необхідно зазначити загальну площу житлового приміщення (кв. метрів), кількість поверхів у будинку, а також підкреслити тип будинку: індивідуальний чи багатоквартирний.

У позиції 3 вказуються відомості про всіх осіб, зареєстрованих у житловому приміщенні (або фактично проживаючих - для осіб, які орендують житло і вказані у договорі оренди, або для індивідуальних забудовників, будинки яких не прийняті в експлуатацію), яким нараховується плата за житлово-комунальні послуги із зазначенням прізвища, ім’я по батькові, дати народження, ідентифікаційного номера (за наявності) таких осіб. У графі „Примітки” можливо зазначити, що конкретна особа не проживає і їй не нараховується плата за житлово- комунальні послуги.

У розділі II заповнюються відомості про всі види доходів (заробітна плата, пенсія, допомога (крім її частини, виплата якої здійснюється одноразово, зокрема, при народженні дитини), стипендія, грошове забезпечення, аліменти, виплати відповідно до умов цивільно-правового договору, доходи від підприємницької діяльності, здачі майна в оренду, від продажу майна та немайнових прав, сільськогосподарської продукції, дивіденди тощо) осіб, зареєстрованих у житловому приміщенні (або фактично проживаючих, зазначених у договорі оренди), за попередній календарний рік (12 місяців 2014 року) без урахування податку з доходів фізичних осіб та назва установи, організації, підприємства де отримується дохід.

До сукупного доходу не включаються:

 • сплачені особою аліменти;
 • доходи від розміщення депозитів;
 • грошове забезпечення війсковослужбовців, осіб рядового і начальницького складу, які беруть безпосередню участь в антитерористичних операціях;
 • допомога громадських та благодійних організацій;
 • допомога на поховання;
 • одноразова допомога, яка надається відповідно до законодавстсва або за рішенням органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності.

У розділі III вказується інформація про особу, яка здійснила одноразову купівлю майна або оплату послуг протягом 12 місяців перед зверненням за призначенням субсидії на суму, яка на час купівлі (оплати) перевищує 50 тисяч гривень із зазначенням виду, вартості, дати здійснення купівлі (оплати) майна або послуг.

Відомості, зазначені у Декларації, засвідчуються підписом особи, а також зазначається дата заповнення Декларації.